تیم حرفه ای و رویایی خود را بسازید

نقشه راه استارتاپی

همیشه گفته اند که یک دست صدا ندارد پس یک نفر مطمئنا نمی تواند به تنهایی کاری را کارستان کند. شما شاید انسان بسیار توانمندی باشید اما مطمئنا همه توانایی ها را ندارید . اگر عم داشته باشید مطمئنا وقت شما این اجازه را نمی دهد که از همه مهارت هایتان استفاده کنید. بنیانگذاری و ساختن یک شرکت استارتاپی، اقدامی پیچیده است. موفقیت بستگی به توانایی در یافتن تیمی با مهارتهای ضروری دارد که این تیم، به صورت کامل مکمل یکدیگر باشند. هنگامی که تیم ابتدایی را یافتید، مهم است که بتوانید انتظارات متقابل در هیئت مدیره را تعیین کنید و توافق اولیه را برای راه‌اندازی کسب و کار شکل دهید.

استخدام در هیئت مدیره شرکت، صرفاً مختص استارتاپ‌ها است. در این مرحله بایستی افراد توانمند که علاقه‌مند به کار در مراحل ابتدایی شرکت هستند را شناسایی کنید.

همچنین هر چند هیچ دستورالعمل از پیش‌تعیین شده‌ای در مورد چگونگی توافق وجود ندارد، اما در مورد ارزش بسیار زیاد ایجاد نوعی توافق در میان بنیانگذاران بنگاه و در اولین مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار- به جای تاخیر انداختن آن- به صورت گسترده توافق وجود دارد.

منبع: naghshup.ir