برای رسیدن به چشم اندازی که دارید برنامه ریزی کنید

نقشه راه استارتاپی

همیشه برای آن چیزی که می خواهید برنامه ریزی کنید. بیزینس پلن خود را تکمیل کنید: موارد زاید را حدف کنید، تمرکز خود را بر روی عوامل ارزشمند معطوف کنید، ایجاد چرخه مرور دائم کنید که منجر به بهبود دائم شود. برای هر چیزی که در مسیر احتیاج دارید برنامه ریزی کنید و یک چارچوب در نظر بگیرید این روش، زمینه‌ای رو در اختیار شما قرار می‌دهد که فرصت‌ها، محصولات، پیشنهادات و حتی کارمندان را با توجه به اینکه می‌خواهید به چه نقطه‌ای برسید، مورد ارزیابی قرار دهید.

برنامه ریزی مناسب، برنامه ریزی پیچیده نیست بلکه یک برنامه ریزی ساده و کارا بوده که با برنامه کسب ‌وکار مرکزی شروع می‌شود و شامل مرور و بازبینی مستمر است. این نوع برنامه ‌ریزی شامل مجموعه‌ای از ایده‌هایی است که هفتاد سال قبل حول چرخه (برنامه-اجرا-بازبینی و تنظیم) مطرح بوده است.

منبع: naghshup.ir