هلدینگ دانش بنیان لیدکو را بشناسید

نقشه راه استارتاپی

این هلدینگ به عنوان یک شرکت مادر تخصصی و پلی ارتباطی بین پژوهشگران و بخش صنعت امکان سرمایه گذاری و پیشبرد اصول و رویه های زیست فناوری و سایر علوم های تک را دارا می باشد

سایت رسمی هلدینگ دانش بنیان لیدکو