در زیست بوم کار آفرینی شبکه سازی کنید

نقشه راه استارتاپی

حضور در زیست بوم به هر شکلی ( نظیر شرکت در جلسات عمومی، عضویت در یک برنامه شتابدهنده، ارائه در مورد استارتاپ خودتان در مسابقات کسب و کاری یا مشارکت در فوروم‌های آنلاین) در بلندمدت مزایای زیادی را نصیب شما می‌کند.

شاید صد سال قبل، اصلاً چیزی به اسم زیست‌بوم کارآفرینی در ایران وجود نداشت. اما، امروز کم کم ما شاهد هستیم که افراد و نهادهایی که از فعالیتهای کارآفرینانه حمایت می‌کنند و می‌توانند در رشد و توسعه آنها اثرگذار باشند، در حال گسترش هستند.

افراد، شرکتها، سرمایه‌گذاران، فعالیتها و نهادهای دولتی‌ای که در منطقه شما ایجاد شده‌اند تا از بنگاههای با رشد بالا حمایت کنند، ابزارهای ارزشمند هستند. قرار دادن خودتان در این اکوسیستم کارافرینانه می‌تواند دسترسی به مشاوره‌ها، چشم‌اندازها و پشتیبانی‌هایی مورد نیاز کسب‌وکارتان برای موفقیت را فراهم کند.

منبع: naghshup.ir