هوشمندانه بازاریابی کنید

نقشه راه استارتاپی

بازاریابی برای محصولات، مبحث بسیار پیچیده است و چیزی فراتر از صرفاً تبلیغ برای محصولات یا حضور در شبکه‌های اجتماعی است. بازاریابی مناسب، تاثیر زیادی بر میزان اعتماد ایجاد شده نسبت به کسب‌وکار دارد. جامعه هدف خود را بشناسید برای آن ها جامعه هدف مشخص کنید. CRM خود را تکمیل کنید و مشتریان وفادار خود را به هر شیوه و روشی حفظ کنید. بزرگترین چالشی که بیشتر کارآفرینان با آن مواجه هستند، امکان پاسخ‌دهی مستمر به نیازها و خواسته‌های مشتریان است.

منبع: naghshup.ir