مهارتهای خود را توسعه دهید

نقشه راه استارتاپی

در فضای کسب و کار، مهارتهای افراد بسیار بیش از مدرک و ادعا مورد نیاز است. متاسفانه تاکید زیاد نظام‌های آموزشی سنتی بر حفظیات، موجب شده که بسیاری از افراد، حتی با مدارک تحصیلی معتبر، از مهارتهای اساسی کسب‌و‌کار، محروم باشند. از اینرو، کسانی که می‌خوان قدم در مسیر پر فراز و نشیب کارآفرینی بذارن، باید به صورت جدی برای توسعه مهارتهای خودشون برنامه‌ریزی کنن؛ از مهارتهای تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی تا مهارتهای نگرشی، ارتباطی، فن‌بیان، مذاکره و ....