در انتخاب مکان مناسب دقت کنید

نقشه راه استارتاپی

هر چند اهمیت مکان برای شرکتهای نوپا در صنایع خرده فروشی و کسب وکارهای رستورانی کاملاً واضح و مبرهن است، اما برای تمامی بنگاهها یک فاکتور مهم می‌باشد. مهمترین معیارهایی که در انتخاب مکان فعالیت تاثیرگذار می‌باشد، عبارتند از::

1. در دسترس بودن کارمندان و مشاوران بالقوه

2. در دسترس بودن بنگاههای مکمل

3. کیفیت حمل و نقل جاده‌ای و هواپیمایی

4. کیفیت زندگی(تحصیلات، فرهنگ و سرگرمی)

5. دسترسی به مسکن مقرون به صرفه

6. هزینه‌های انجام کسب وکار

7. دسترس بودن به امکانات مناسب

8. نزدیکی به بازار

9. در دسترس بودن خدمات پشتیبانی

کارآفرینان باید محل فعالیتشان را با توجه به محل فعالیت مشتریان، کارمندان، نتخاب کنند. مطمئنا انتخاب مکان مناسب، یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات پیش‌روی یک بنگاه اقتصادی است که دارای اثرات بلندمدتی می‌باشد.

منبع: naghshup.ir