محصول ایده آل را به بازار عرضه کنید

نقشه راه استارتاپی

بعد از اینکه نمونه یا خدمات اولیه را به بازار ارائه کردید و تحقیقات، بازخوردهای اولیه و سنجش های لازم را به عمل آوردید نوبت به این میرسد که محصول یا خدمات خود را بهبود یافته وارد بازار کنید و البته در ادامه بر کیفیت آن بی افزایید تا به حالت ایده آل دست یابید. برای بازریابی خود برنامه ای شفاف داشته اشید.

منبع: naghshup.ir