بازخورد اولین مشتریان کار ساز خواهد بود

نقشه راه استارتاپی

همیشه باز خورد مشتریان اولیه می تواند راهنمای بسیار خوبی برای ادامه مسیر باشد. مطمئنا شرط کافی یک کسب و کار وجود مشتریان وفادار و دست به نقد خواهد بود. ارتباط با مشتری و نظر سنجی از آن ها به مشتریان این حس را می دهد که در پیشبرد کار اثر بخشند و اینکار یاعث میشود که به کال یا خدمات شما وفادار بمانند.

منبع: naghshup.ir