حداقل های قابل قبول را به بازار ارائه دهید

نقشه راه استارتاپی

حداقل محصول قابل قبول می‌تواند یک پروتوتایپ، یک صفحه اینترنتی، یک خدمت حداقلی و ... باشد. اگر بازخوردی که دریافت کردید مثبت بود، به مسیرتان ادامه می‌دهید. در غیراینصورت، بایستی دوباره مفاهیم کسب و کاری را بازچینی کنید یا اینکه یک چرخش در مدل کسب و کارتان داشته باشید و این فرآیند را تا رسیدن به یک مدل موفق، ادامه بدهید.

به جای اینکه در فضای سربسته مدت ها مشغول به ساخت و پیچیده کردن کالا یا خدمات خود بدون در نظر گرفتن بازار و بازخوردهای مشتریان باشید اول از حداقل ها شروع کنید بازار را بسنجید و دوباره به کارتان ادامه دهید.

از ساختمان یا اتاقتان خارج شوید، تا بدین جای کار ایده شما تئوری بوده از حالا به بعد با ارائه حداقل محصول قابل قبول (MVP) که شکل بسیار ساده ای از خدمات یا محصول شماست می توانید مشتریان بالقوه خود را شناسایی کنید.

منبع: naghshup.ir