در مورد جزئیات به توافق برسید

نقشه راه استارتاپی

در مورد کوچکترین چیزها که حتی شاید در نگاه اولیه اصلا مهم نیست هم با هم توافق داشته باشید

در مورد میزان سهام . در مورد میزان زمانی که هر نفر میتواند برای مجموعه بگذارد و در مورد میزان سرمایه آورده هر کدام از افراد توافق کنید چون مطمئنا جنگ اول به از صلح آخر است در این مرحله بایستی در مورد نحوه تقسیم سهام، ساختار تصمیم‌گیری، سازوکار برخورد با کم‌کاری و .... به صورت کاملاً شفاف تصمیم‌ گیری کنید.

منبع: naghshup.ir