استارت آپ های موفق کشاورزی:

خاک هوشمند LeafGeniun

ایده اولیه آن مربوط به یک دانشجوی کانادایی است که نام آن را LeafGeniun گذاشت و اکنون نیز کمپانی موفق او با همین نام مشغول تولید این محصول باهوش و ارزشمند می باشد. این محصول، ماشینی هوشمند برای مراقبت از گیاهان است این مخلوط با هوش که حاوی تمامی ترکیبات ضروری برای رشد و سالم ماندن گیاه را داراس، مسئولیت فرد را برای رسیدگی و مراقبت از گل های آپارتمانی کاهش می¬دهد. بطوریکه آب را درون خود حفظ کرده و بر اساس نیاز گیاه در اختیار آن قرار می¬دهد و در این خاک، گیاه شما به هیچ عنوان از تشنگی یا آبیاری بیش از حد از بین نمی¬رود. این محصول بر پایه دانش نانوتکنولوژی قرار دارد و مواد تشکیل دهنده این خاک کاملا طبیعی، بی خطر و زیست سازگار است. زمانی که شما به گلدان آب می دهید، آب جذب این خاک هوشمند شده و موجب تورم آن می شود. به مرور این آب از داخل ماده رها شده و توسط گیاه استفاده می شود. زمانی که دوباره به گلدان آب دهید، این ماده آب مازاد را جذب می کند. بنابراین با استفاده از این فناوری نیاز نیست شما به طور دائم به گیاه آب دهید.