استارت آپ های موفق کشاورزی:

PEAT با راهکارهای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

در واقع PEAT تلاش می کند تا هوش مصنوعی را با قابلیت ضبط داده های کشاورزی ایجاد کند تا ضایعات کشاورزی را به کمترین میزان خود برساند. این استارت آپ در سال 2015 توسط چند جوان آلمانی راه اندازی شد. ایده اصلی این گروه، بررسی انتشار گاز های گلخانه ایی ناشی از تغییر کاربری زمین های زراعی و همینطور رویکردهایی برای کاهش آن بود. اما بنیانگذاران peat متوجه شدند که کشاورز هرگز ادرخواستی درباره میزان افزایش گازهای گلخانه ایی یا محتوای کربن خاک آننالیز شده ندارند. بلکه خواسته آنها این است که چه اتفاقی برای گیاهانشان افتاده و چطور می¬توانند محصولات خود را نجات دهند.

در واقع PEAT یک الگوریم ساده برای تشخیص الگوهای مختلف بیمارهای گیاهی، کمبود های عناصر غذایی و خسارت های آفات گیاهی است. این شبکه عصبی بر اساس همان الگوهایی که کشاورزان بیماری ها را تشخیص می¬دهند شکل گرفته است. بطوری که با دادن اطلاعات تصویری از هر بیماری، نرم افزار آن بیماری را تشخیص داده و اطلاعاتی را در مورد علت بیماری و همچنین راهکارهای بیولوژیکی یا شیمیایی که یک کشاورز می تواند با آن مقابله کند ارائه می¬دهند. درواقع این برنامه تنها با گرفتن یک عکس، آسیب های وارده به گیاه را شناسایی کرده و اطلاعات لازم را ارائه می¬دهد. مزیت این روش نسبت به مشاوران اینترنتی این است که از آنجائیکه هر عکس ارائه شده به این نرم فزار به سرورهای اصلی آن متصل است. پس از مشخص کردن مکان دقیق و برچسب گذاری روی عکس جمع آوری شده و پس ثبت آنها امکان نظارت و پیش بینی بیماری را برای دیگرمحصولات و در زمان های مختلف نیز امکان پذیر می¬کند. این استارت آپ از زمان ورود به هند که از طریق طریق موسسه بین المللی تحقیقات کشاورزی برای مناطق گرمسیری نیمه خشک (ICRISAT) بوده، تا کنون توانسته سی هزار فرصت شغلی همراه با 30 شعبه مختلف در سراسر هند را ایجاد کند. https://yourstory.com/2017/02/peat/