استارت آپ های موفق کشاورزی:

vDrone: استفاده از هواپیمای بدون سرنشین و عکس های حرارتی برای افزایش محصولات کشاورزی

عملکرد هر محصول در کشاورزی از طریق پارامترهای مانند کیفیت بذر، خاک، الگوی کشت، آب و هوا، کمبود آب یا کود و و همچنین وجود آفات و بیماری ها تحت تاثیر قرار می گیرد. یک کشاورز باید در مورد تمامی این پارامترهای اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند محصولی با عملکرد مناسب را تولید کند.

استارت آپ Vdrone بر پایه استفاده از عکس های حرارتی هوایی و انالیز آنها برای بدست آوردن این اطلاعات شکل گرفته است. این تکنولوژی در کشور هند زمانی شکل گرفت که خودکشی کشاورزان به دلیل از بین رفتن محصولات زراعی و باغی بسیار شایع بود. بطوریکه صد هزار خودکشی در طی 15 سال بدلیل خسارت های مختلفی که به محصولات کشاورزی وارد شده، اتفاق افتاده بود. بنیانگذاران این ایده دو مهندس بسیار جوان هستند که به کمک کشاورزان برای حل این مشکل شروع به کار کردند و این ایده را جهانی کرده اند.

با جایگذاری یک نرم افزار در درون دوربین های هواپیمای بدون سرنشین تصاویر حرارتی از گیاهان ثبت و پس از آنالیز این عکس ها اطلاعات جمع آوری شده در اختیار کشاورز قرار می¬گیرد. این اطلاعات مشخص می¬کند که کدام قسمت مزرعه بارور و کدام قسمت نیاز به آب یا کود بیشتری دارد. http://vdrone.in/#features