پذیرش ایده و طرح

پذیرش ایده و طرح مطابق با محورهای رویداد انجام می‌گردد.

جهت ارسال ایده و طرح لطفا در ابتدا فرم پیشنهادی ایده و طرح را دانلود نموده و پس از تکمیل از طریق سامانه زیر ارسال فرمایید.

 

***دانلود فرم پیشنهاد ایده و طرح***

سامانه ارسال ایده و طرح

مهلت پذیرش ایده و طرح ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


    نام و نام خانوادگی      
    کد ملی  
 
   
    مقطع تحصیلی      
    استان      
    شماره تماس  
 
   
    آدرس ایمیل  
 
   
    عنوان ایده یا طرح      
نوع
انتخاب محور
             
    بارگذاری فرم      
بارگذاری فایل ضمیمه