پیام دکتر مهدی اسلام پناه در خصوص برگزاری سمپوزیوم بین المللی قنات بلده

بسمه تعالی

با گسترده شدن تبعات مساله آب در جامعه جهانی و بالاخص ایران، امروز اغلب متخصصین و خبرگان این مساله را یکی از ابرچالش های مزمن کشور عنوان می کنند. مساله ای که دامنه تاثیرات آن بر مسائل اجتماعی مانند فقر، مهاجرت، بزهکاری، مسائل زیست محیطی مانند ریزگرد، از بین رفتن مراتع و فرونشست دشت ها و مسائل اقتصادی مانند بیکاری و کاهش رشد اقتصادی سایه افکنده است. بحران های ناشی از کمبود آب تاثیر منفی بر رشد دارد. یک نمونه از بحران های کمبود آب، مهاجرت یا رشد منفی روستاها به مناطق شهری است که تداوم آن سبب سالخوردگی، نابودی پتانسیل های تولیدی و اقتصادی در مناطق روستایی خواهد شد. نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور با نگرش مدیریت جامع و توام با عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه های آبریز با آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم باید به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت شود که اهداف متعالی کشور در زمینه مدیریت منابع آب تحقق یابد.

افزایش تامین و توزیع آب با کیفیت، منجر به ارتقای رفاه نسبی و در نهایت توسعه پایدار با رویکرد عدالت اجتماعی خواهد شد. بنابراین سرمایه گذاری در افزایش و بهبود کیفیت آب توسط دولت ها می تواند تاثیر مثبتی در مخارج دولت داشته باشد. به طوری که به اعتقاد کارشناسان سازمان ملل متحد، هر میزان سرمایه گذاری در بخش آب هفت برابر بازدهی سرمایه گذاری دارد.

هلدینگ دانش بنیان لیدکو با اعتقاد راسخ به آنچه عنوان شد، در نظر دارد تا با برگزاری سمپوزیوم ملی قنات بلده با همکاری دانشگاه بیرجند، علاوه بر ایجاد درک و دانش مناسب نسبت به چالش های مختلف مرتبط با آب و توسعه، به تعامل و همراهی با متخصصین و همین طور سیاستگذاران این امر بپردازد و بر روی جوامع تخصصی تصمیم گیری اثرگذاری داشته باشد. لازمه دستیابی به این هدف از یک سو تعامل گسترده و مداوم با جامعه و شناسایی موانع و مسائل اجتماعی پیشروی اجرای سیاست های حفاظت از منابع آب است و از طرف دیگر ارائه پیشنهادهای اجرایی و موثر به سیاستگذاران و مجریان کشور با بهره گیری از نظرات صاحبان ایده و طرح های ناب نخبگان علمی، پژوهشگران و فرهیختگان این حوزه و انجام سرمایه گذاری های مربوطه در این زمینه می باشد.

آب به عنوان یک نهاده تولید، نقش مهمی در تولید محصولات صنایع مختلف کشور (کشاورزی، پتروشیمی،فولاد و...) دارد و دسترسی آسان به منابع آبی می تواند هزینه های تولید را به مقدار زیادی کاهش دهد و بی شک زیربنای توسعه پایدار اقتصادی برای کشور خواهد بود.  

دکتر مهدی اسلام پناه

رئیس سمپوزیوم ملی قنات بلده و مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان گسترش صنعت علوم زیستی لیدکو