بازتاب رسانه‌ای سمپوزیوم بین المللی قنات بلده فردوس

در روزنامه‌های محلی

***دانلود فایل کامل روزنامه-جهت مشاهده خبر به صفحه هشت مراجعه شود.***