صندوق پژوهش و فناوری لیدکوتک

به گزارش روابط عمومی شرکت لیدکو، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه علوم و فناوری‌های نوین لیدکو(سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ تاسیس شد.

این صندوق در زمینه های متعددی فعالیت می کند که به شرح ذیل می توان به آن اشاره کرد:

• مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایده ها و طرح های نوآور

• ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی

• سرمایه‌گذاری خطرپذیر در طرح‌های پژوهشی

• مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد، توسعه و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و دانش‌بنیان

• ارائه خدمات ارزیابی و امکان‌سنجی و مشاوره طرح‌های کسب و کار و نظارت

• ارزش‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی مرتبط

همچنین حوزه فعالیت های صندوق به شرح ذیل می باشد:

• فناوری اطلاعات

• فین تک

• بیوتکنولوژی

• بازرگانی

• تجهیزات پزشکی

• داروسازی

• پزشکی

ما سال هاست برای به ثمر نشستن ایده های نوآورانه انسان های خلاق این سرزمین ارزشمند تلاش می کنیم.

به امید سرفرازی هر چه بیشتر ایران عزیزمان