سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی اسلام پناه، ریاست محترم رویداد استارتاپی لیدکوتک

در مراسم اختتامیه نخستین رویداد استارتاپی لیدکوتک

دکتر مهدی اسلام پناه در مراسم اختتامیه نخستین رویداد استارتاپی لیدکوتک گفت:

ماهیت، فلسفه و منطق اقتصاد مقاومتی بر این مبناست که از استعدادها و امکانات داخلی حداکثر استفاده را کرده و کشورمان ظرفیت‌های بالقوه خود را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل کند. از جمله این موارد بهره گیری از جوانان نخبه و خلاق در عرصه تولید ملی است.

کسب و کارهای استارت‌آپی عبارت هستند از نهادهایی که توسط کارآفرینان به منظور کمک به خلق تولیدات و خدمات جدید، در شرایط عدم اطمینان فزاینده به وجود می‌آیند .

شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، شرکت‌های نوپا، نقش مرکزی در ایجاد شغل و افزایش نرخ رشد و نوآوری دارند.

گرچه کسب وکارهای استارتاپی نوپا وزن کمی در اقتصاد دارند، اما به طور متوسط ۱۷% اشتغال را در کشورهای در حال توسعه بر عهده دارند و تقریبا نسبت به شغلی که از بین می‌برند (۲۲%)، دو برابر شغل ایجاد می‌کنند (۴۲%).

مهم‌ترین روش تامین مالی نوین برای استارت‌آپ‌ها شتاب‌دهنده‌ها هستند. اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپ‌ها امکان و نیاز به خلق یک اکوسیستم به دلیل افزایش تعداد استارت‌آپ‌ها از طریق برنامه‌ها است.

خدمت اصلی برگزار کنندگان رویداد اعتبارسنجی ایده های نوآورانه، و شتاب دهندگی به ایجاد کسب و کار است. کمک به تدوین طرح کسب و کار مناسب و تشکیل تیم کاری و اجرای ایده ها تا مرحله ای که کسب و کار آماده سرمایه گذاری و ورود به بازار باشد.

محیط فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفافتر و رقابتيتری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها، ورود سرمایه های داخلي و خارجي به بخش تولید و رونق فعالیتهای مولد و کاهش انواع فعالیتهای کاذب و واسطه گریها ميشود.

تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلي و خارجي، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلي مشهود است.

بهبود فضای کسب و کار در کل کشور زمینه ساز عدالت جغرافیایي و فضایي در کشور بوده و تقریباً شرایط فعالیت بنگاههای اقتصادی و تولید اشتغال را از جنبه های زیادی برابر مي کند. در صورت عدم تلاش کافي در بهبود فضای کسب و کار کشور، سرمایه ها عمدتاً به سمت نقاطي که به دلایل گوناگون بازده سرمایه در آنها بیشتر است سوق پیدا مي کنند و بخشهای عظیمي از کشور از این سرمایه های توسعه بخش محروم مي مانند.

بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در عرصه راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی در شكل گیری فعالیتهای اقتصادی و اشتغال در همه بخشهای سرزمین و کاهش فشار ناشي از مهاجرت به برخي نقاط کشور تاثیر گذار است.

بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است.

آسانتر شدن فرایندهای کسب و کار توسط استارتاپها در همه نقاط کشور موجب سامان گرفتن فعالیتهای تولید و اشتغال در همه مناطق کشور شده و از مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ بویژه تهران و اشتغال به مشاغل کاذب تا حدود زیادی جلوگیری مي کند.

در ادامه جناب آقای دکتر مهدی اسلام پناه به ارائه گزارشی از نخستین رویداد استارتاپی پرداختند:

شرکت دانش بنیان مادر تخصصی گسترش صنعت علوم زیستی، رویداد استارتاپی لیدکوتک را از مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ شروع نموده و در طی این مدت از متخصصین و خبرگان مراکزآموزش عالی، علمی و دانشگاهی و سایر متخصصین خبره مرتبط با محورهای فعالیت خود بهره گیری نموده است که در ذیل آمار کمی این فرآیند ارائه گردیده است.

تعداد طرح های ارسالی به رویداد استارتاپی لیدکوتک ۴۳۹ طرح می باشد که طی ۳ مرحله داوری توسط متخصصین و خیرگان حوزه های فناوری، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و ... (۱ دوره عمومی و ۲ دوره علمی تخصصی) از بین طرح های ارسالی ۶ طرح به مرحله ارائه پایانی راه یافتند.

در آغاز شکل گیری رویداد استارتاپی لیدکوتک از سوی شورای راهبردی و سیاست گذاری رویداد استارتاپی ۴ کمیته (کمیته اجرایی- کمیته علمی تخصصی- کمیته مالی و سرمایه گذاری و کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات ) به منظور جهت دهی به فعالیت پیش رو تشکیل گردید.

                                                   
ردیفکمیتهتعداد نفر ساعت کار
۱علمی تخصصی۶۵۰۰
۲فناوری اطلاعات و ارتباطات۲۰۵۰
۳مالی و سرمایه گذاری۹۰۰
۴اجرایی۷۲۰۰