در حاشیه برگزاری رویداد استارتاپی لیدکوتک انجام می‌شود

هم اندیشی تخصصی صنعت گیاهان دارویی و طب ایرانی سنتی

گروه شرکت های دانش بنیان مادرتخصصی گسترش علوم زیستی (لیدکو) با ساختار حمایت محور و پشتیبان از استارت آپ ها و کسب و کار های نوپا با هدف شناسایی پتانسیل مناطق کمتر توسعه یافته، استعداد جوانان و صاحبان ایده، شهرستان فردوس را به عنوان پایگاه شمال شرق کشور در نظر گرفته و اولین رویداد استارت آپی وب محور را در منطقه خراسان جنوبی با محوریت فردوس در 9 حوزه مختلف در یک مرداد ماه سال 1397 برگزار می کند. با عنایت به این مهم که رویداد استارتاپی لیدکوتک قصد دارد با بومی سازی علوم زیستی و نهادینه سازي توسعه پایدار و پویا ، ترغیب، تشویق و جلب مشارکت نیروي انسانی متخصص در کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادي، فرهنگ سازي زمینه سازي لازم را جهت بهره مندي از فناوري هاي زیستی در راستاي ارتقاء کیفیت زندگی مردم با ایجاد فرصت هاي شغلی از طریق توسعه تجاري سازي در منطقه ایجاد بوجود آید، شورای سیاست گذاری لیدکوتک در نظر دارد هم اندیشی تخصصی صنعت دارویی و طب ایرانی سنتی را در حاشیه رویداد با حضور آقای دکتر ابراهیمی معاون ستاد توسعه گیاهان دارویی و دبیر کل کارآفرینی ستاد توسعه دارویی و آقای مهندس شریف مقدم کارگروه تخصصی فناوری و کارآفرینی ستاد توسعه گیاهان دارویی معاونت ریاست جمهوری و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار کند. این نشست با هدف تعامل بین مسئولین منطقه ایی با ستاد توسعه گیاه دارویی معاونت ریاست جمهوری واشتغالزایی در مناطق روستایی انجام خواهد گرفت.