قابل توجه برگزیدگان مرحله اول رویداد

شروع دوره‌های تخصصی به صورت مجازی

بدینوسیله به استحضار می‌رساند که چهار دوره تخصصی مارکتینگ، تیم سازی، مدیرت محصول و کسب و کار از هم اکنون در آدرسی که به پست الکترونیک برگزیدگان مرحله اول ارسال گردیده است، قابل دسترس می‌باشد.

لطفا پس از مشاهده دوره‌های آموزشی، برای داوری مرحله دوم، فرم پرسشنامه مرحله دوم را که به آدرس پست الکترونیک برگزیدگان ارسال گردیده است را تکمیل کرده و تا تاریخ هفتم تیر ماه سال جاری به دبیرخانه مرکزی لیدکوتک به آدرس ایمیل: info@lidcotech.ir ارسال فرمایید. لطفا در تکیمل کامل و جامع پرسشنامه دقت لازم را مبذول داشته و به تمامی سوالات پاسخ کامل دهید. در صورت عدم تکمیل فرم مذکور، طرح/ایده شما از مرحله داوری دوم حذف خواهد شد.