سه پروژه هوش مصنوعی عام المنفعه IBM به درمان سرطان اختصاص داده شده است.