انرژی های تجدید پذیر الویت دار منطقه

انرژی فسیلی علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست محیطی و داشتن تاثیرات منفی بر روی منابع طبیعی دنیا، تجدید پذیر نبوده و در آینده نه چندان دور به اتمام خواهد رسید. خراسان جنوبی به عنوان قطب منابع عظیم طبیعی از جمله تابش آفتاب، باد، زغال سنگ و غیره می¬تواند سهم قابل توجهی هم در تولید انرژی و همچنین پیشرفت اقتصادی منطقه داشته باشد. با دانستن این نکته که استان خراسان جنوبی از نظر وسعت سومین استان کشور است و با وجود بیایان و دشت های وسیع این استان، منابع طبیعی چون خورشید و باد را می¬توان به عنوان منابع ثروتی و منحصر بفرد این استان معرفی کرد. این منطقه شرایط مستعدی را برای اجرایی شدن طرح‌های خورشیدی و همچنین بادی با داشتن دالان های بادی مناسب برای ایجاد نیروگاه بادی دارد. در صورت توجه و سرمایه‌گذاری روی این منابع عظیم خدادادی، خراسان جنوبی به قطب اقتصادی شرق کشور تبدیل خواهد شد. ایجاد کارخانجات و مراکز تولید توربین‌هاي بادي و پانل‌هاي خورشیدي و تجهیزات جانبی آن در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند می‌تواند علاوه بر اینکه به چرخه اقتصادی استان کمک مضاعفی نماید، و با بهره‌گیری از معافیت‌هایی که در بستر آن وجود دارد در امر صادرات نیز ورود کرد. بعلاوه قرار گیری فردوس در یکی از مناطق مستعد زمین گرمایی به عنوان یکی دیگر از انرژی های تجدید پذیر و پاک نیز حائز اهمیت اقتصادی است. بطوری که این انرژی با راه اندازی طرح های کاربردی و مدیریت مناسب، قابلیت جایگزین شدن با سوخت های موجود را خواهد داشت.