جذب ایده

در راستای حمایت از حق مالکیت معنوی ایده‌ها و طرح‌ها، در تمامی مراحل ارسال و داوری در لیدکوتک، محرمانگی اطلاعات حفظ خواهد شد.

جذب ایده مطابق با محورهای رویداد در سه بخش آزاد، دانشجویی و دانش‌آموزی برگزار می‌گردد.

جهت شرکت در رویداد لطفا فرم پیشنهاد طرح مرتبط با بخش خود را بارگیری نمائید و پس از تکمیل به سامانه جذب ایده رویداد لیدکوتک ارسال نمائید.

 

***دانلود فرم پیشنهاد طرح بخش آزاد***

***دانلود فرم پیشنهاد طرح بخش دانشگاهی***

***دانلود فرم پیشنهاد طرح بخش دانش‌آموزی***

ارسال فرم پیشنهاد ایده

مهلت ارسال ایده‌ها به اتمام رسیده است!

لطفا توجه شود که حداکثر حجم فرم پیشنهادی ۱ مگابایت و مستندات ۴ مگابایت است.


    نام و نام خانوادگی      
    کد ملی  
 
   
    مقطع تحصیلی      
    استان      
    شماره تماس  
 
   
    آدرس ایمیل  
 
   
    عنوان طرح      
انتخاب بخش
    انتخاب محور      
    بارگذاری فرم      
بارگذاری مستندات