جذب همکار

بدینوسیله از کلیه‌ی اساتید، صاحب‌نظران، فناوران و دانشجویان گرانقدر جهت همکاری در رویداد لیدکوتک دعوت می‌شود.

خواهشمند است جهت همکاری با تکمیل مشخصات و پیوست نمودن رزومه خود از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

امید است با حضور پررنگ کلیه‌ی اساتید، صاحب‌نظران، فناوران و دانشجویان گامی موثر در راستای حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته برداشته شود.

    نام و نام خانوادگی      
    کد ملی  
 
   
    مقطع تحصیلی      
    رشته تحصیلی      
    شماره تماس  
 
   
    آدرس ایمیل  
 
   
    استان      
زمینه همکاری  
    بارگذاری رزومه