اطلاعیه شماره ۱

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم مرحله نهایی رویداد استارت آپی لیدکوتک

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم مرحله نهایی رویداد استارت آپی لیدکو تک می رساند. برنامه پیش ارائه رویداد در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل برگزاری رویداد به نشانی:شهرستان فردوس، هتل عمادنظام با همرا هی خانم دکتر سپهری و آقای مهندس محسنی آغاز می‌گردد.لذا مقتضی است شرکت کنندگان محترم تا پیش از ساعت ۹ صبح همان روز اعلام حضور کنند.